Artikel : Malaysia Airports Holdings Bhd

#MAHB rekod kerugian lebih kecil

KUALA LUMPUR: Kerugian bersih Malaysia Airports Holdings Bhd (MAHB) menyusut kepada RM766.44 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021 daripada kerugian bersih RM1.12 bilion

Baca lanjut