STOCK SAHAM.CO

Berita Korporat 25 Mei 2023

Keuntungan bersih bagi 1QFY23 meningkat 10.7% YoY kepada RM2.27 bilion, disebabkan oleh keuntungan derivatif dan pertukaran asing serta keuntungan pelaburan dan perdagangan. Pendapatan bagi suku tersebut meningkat 29.5% YoY kepada RM14.78 bilion. (The Star)

Keuntungan bersih bagi 1QFY23 meningkat 62.8% YoY kepada RM612.9 juta, disebabkan oleh kenaikan kadar penghantaran. Pendapatan bagi suku tersebut meningkat 7.3% YoY kepada RM3.08 bilion. (The Star)

Keuntungan bersih bagi 3QFY23 mengalami penurunan sedikit sebanyak 1.6% YoY kepada RM240.0 juta, disebabkan oleh keuntungan yang lebih rendah dari perniagaan motor di China dan kos kewangan yang lebih tinggi dalam suku semasa. Pendapatan bagi suku tersebut, bagaimanapun, meningkat 9.5% YoY kepada RM11.53 bilion. (The Star)

Keuntungan bersih bagi 1QFY23 merosot 90.4% YoY kepada RM69.0 juta, dipengaruhi oleh harga kelapa sawit mentah dan biji kelapa sawit yang lebih rendah, pengeluaran buah kelapa sawit segar yang lebih rendah, serta kos kewangan yang lebih tinggi dengan peningkatan kadar faedah asas. Pendapatan bagi suku tersebut berkurang 7.1% YoY kepada RM4.07 bilion. (The Edge)

Keuntungan bersih bagi 1QFY23 meningkat 34.6% YoY kepada RM317.9 juta, disebabkan oleh sumbangan pendapatan yang lebih baik dan keuntungan pertukaran asing, yang dibanteras oleh kesan penyusutan pemercepatan item bukan tunai. Pendapatan bagi suku tersebut melonjak 109.2% YoY kepada RM3.18 bilion. Dividen interim pertama sebanyak 3.2 sen, yang akan dibayar pada 28 Jun 2023, telah dinyatakan. (The Edge)

Keuntungan bersih (KLK) bagi 2QFY23 menurun 65.1% YoY kepada RM190.8 juta, terutamanya disebabkan oleh kerugian daripada sebuah syarikat berkaitan dan sumbangan yang lebih rendah daripada segmen perladangan dan pembuatan. Pendapatan bagi suku tersebut menurun 5.3% YoY kepada RM6.05 bilion. Dividen interim sebanyak 20.0 sen setiap saham, yang akan dibayar pada 1 Ogos 2023, telah dinyatakan. (The Edge)

Keuntungan bersih bagi 2QFY23 merosot 62.1% YoY kepada RM120.1 juta, disebabkan oleh sumbangan yang lebih rendah daripada segmen perladangan dan pembuatan. Pendapatan bagi suku tersebut menyusut 5.11% YoY kepada RM6.31 bilion. Dividen interim sebanyak 20.0 sen setiap saham, yang akan dibayar pada 3 Ogos 2023, telah dinyatakan. (The Edge)

Keuntungan bersih bagi 1QFY23 meningkat 3.8% YoY kepada RM141.6 juta, ditingkatkan oleh sumbangan yang lebih tinggi daripada pelaburan harta tanah dan segmen penjagaan kesihatan. Pendapatan bagi suku tersebut meningkat 13.6% YoY kepada RM1.26 bilion. (The Edge)

Keuntungan bersih bagi 1QFY23 menyusut 66.7% YoY kepada RM38.8 juta, dengan peningkatan kos jualan. Pendapatan bagi suku tersebut, bagaimanapun, meningkat 10.1% YoY kepada RM584.3 juta. (The Edge)

Keuntungan bersih bagi 1QFY23 merosot 77.0% YoY kepada RM23.4 juta, dipengaruhi oleh pendapatan yang lebih rendah dan pendapatan operasi lain serta ketiadaan keuntungan daripada pelupusan aset. Pendapatan bagi suku tersebut berkurang 34.0% YoY kepada RM159.9 juta. (The Edge)

Keuntungan bersih Matrix Concepts Holdings Bhd bagi 4QFY23 merosot 7.4% YoY kepada RM56.6 juta, disebabkan oleh sumbangan margin yang lebih rendah daripada pembangunan Lembah Klang, serta sumbangan pendapatan yang berkurang daripada hartanah industri. Pendapatan bagi suku tersebut, bagaimanapun, meningkat 20.5% YoY kepada RM302.2 juta. (The Edge)

Keuntungan bersih bagi 3QFY23 merosot 76.7% YoY kepada RM71.5 juta, disebabkan oleh perbelanjaan yang lebih tinggi, termasuk cukai tertangguh, dan ketiadaan goodwill negatif berjumlah RM317.3 juta yang direkodkan pada suku yang sama pada tahun sebelumnya. Pendapatan bagi suku tersebut, bagaimanapun, meningkat 76.2% YoY kepada RM523.3 juta. Kumpulan tersebut mengumumkan dividen interim sebanyak 0.75 sen setiap saham, yang akan dibayar pada 21 Julai 2023. (The Edge)

Keuntungan bersih bagi 1QFY23 merosot 13.3% YoY kepada RM70.6 juta, disebabkan oleh sumbangan yang lebih rendah daripada segmen pembungkusan. Pendapatan bagi suku tersebut, bagaimanapun, meningkat 27.5% YoY kepada RM347.4 juta. (The Edge)

gagal membuat pembayaran untuk kemudahan ekuiti jangka dan pembiayaan sejumlah RM14.6 juta yang disediakan oleh dan Public Islamic Bank Bhd. Gagal bayar oleh subsidiari utama kumpulan itu, iaitu Serba Dinamik Sdn Bhd (SDSB), disebabkan oleh sekatan aliran tunai dalam menyelesaikan pembayaran tertunggak kepada dua bank tersebut, kata Serba Dinamik. Kumpulan tersebut sedang menjalankan beberapa langkah restrukturisasi dan pemotongan kos bersama likuidator dalam usaha untuk mengurangkan aliran tunai keluar dan meningkatkan aliran tunai masuk. (The Edge)

akan memulakan siasatan dalaman terhadap kelakuan beberapa pengarah dan juga aktiviti perdagangan syarikat tersebut. Namun, syarikat itu tidak mengenalpasti pengarah yang akan disiasat. Syarikat tersebut, yang tergolong dalam Nota Amalan 17, menambah bahawa mereka telah melibatkan pihak bebas untuk menjalankan siasatan tersebut. (The Edge)

Danny Leong Kah Chern telah melepaskan jawatannya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan , selepas menjabat jawatan tersebut selama kira-kira 5 bulan. Beliau akan terus berkhidmat sebagai penasihat kumpulan bermula 24 Mei 2023. Kah Chern telah mengemukakan surat peletakan jawatan pada Mac 2023, tetapi pada masa itu kumpulan tersebut mengumumkan bahawa lembaga pengarah telah meminta beliau untuk mempertimbangkan semula keputusannya. (The Edge)

Kontrak untuk menyediakan Sistem Imigresen Terpadu Kebangsaan (NIISe) kepada kerajaan telah dilanjutkan selama 12 bulan, bermula dari 1 September 2025 hingga 31 Ogos 2026. Kontrak NIISe bernilai RM1.16 bilion telah dianugerahkan kepada IITS pada Januari 2021 untuk jangka masa 54 bulan. (The Edge)

Anda mungkin berminat

Terkini

Tag Popular